mgr Arkadiusz Lewy absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończył roczny staż w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, jest absolwentem  Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Jest psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, członkiem tegoż towarzystwa oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par hetero i homoseksualnych, pomaga w kryzysach życiowych, depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach psychosomatycznych, wspomaganiu leczenia.