Najczęstsze pytania

 1. O co warto zapytać terapeutę przed podjęciem decyzji o terapii?
  • ukończony kierunek studiów
  • przebyte szkolenia w zakresie psychoterapii
  • identyfikację z określonym nurtem psychoterapii
  • przynależność do organizacji i towarzystw zrzeszających psychoterapeutów
  • licencje i certyfikaty terapeutyczne
  • superwizję procesu terapeutycznego

   

 2. Na czym polega psychoterapia?
 3. Psychoterapia jest procesem, w którym terapeuta pomaga klientowi lepiej zrozumieć siebie, swoje problemy i znaleźć dla nich rozwiązanie. Pomoc ta jest możliwa poprzez docieranie do prawdziwych i głębokich przyczyn danego zachowania i problemu. Zrozumienie i uświadomienie otwiera drogę do zmiany destrukcyjnych schematów myślenia, przeżywania oraz funkcjonowania. Aby psychoterapia mogła działać i mieć efekty ważne jest zachowanie pewnych zasad. Spotkania powinny odbywać się regularnie raz w tygodniu, w stałym uzgodnionym terminie. Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50minut. Pierwsze od 1 do 3 spotkań polega na wstępnej diagnozie sytuacji życiowej i problemów klienta. Spotkania te owocują wspólnym uzgodnieniem dalszego planu terapii tzw. kontraktem terapeutycznym. W kontrakcie określamy cele i oczekiwane efekty terapii, obszary do pracy, ramy czasowe terapii, zasady dot. odpłatności oraz roli terapeuty i pacjenta.

   

 4. Jak długo trwa psychoterapia?
 5. Jest to uzależnione od wielu czynników, od rodzaju zgłaszanego problemu, od oczekiwań i możliwości klienta. Ustala się to indywidualnie po wstępnej diagnozie i zawiera w kontrakcie terapeutycznym.

   

 6. Jak rozpocząć własną psychoterapię?
 7. Wystarczy zadzwonić i uzgodnić telefonicznie termin pierwszego spotkania.