Psycholog Kraków – Oferta

W naszej pracy pomagamy osobom, które:

 • odczuwają zaburzenia nastroju: doświadczają lęku, przygnębienia, napięcia, depresji, samotności, nie rozumieją tych stanów i nie mogą się z nimi uporać
 • mają dolegliwości psychosomatyczne (np.: bóle głowy, brzucha, nudności, duszności i inne), a badania medyczne wykluczają przyczyny tych objawów
 • mają kłopoty w relacjach z innymi ludźmi
 • straciły kogoś bliskiego i trudno im się uporać z tym doświadczeniem
 • czują się zagubione, mają trudności w odnalezieniu swojego miejsca w życiu
 • są w kryzysie życiowym;
 • borykają się z bolesnymi wspomnieniami i doświadczeniami z przeszłości
 • mają kłopoty ze snem;
 • poszukują lepszego rozumienia siebie, swoich problemów i pragną się rozwijać
 • mają problem z alkoholem
 • doświadczają konsekwencji dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym

W zależności od zgłaszanego problemu i oczekiwań pacjentów proponujemy:

 • psychoterapię indywidualną osób dorosłych
 • terapię par
 • interwencje terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych
 • poradnictwo
 • psychoedukację
 • współpracę z lekarzem psychiatrą

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia, mającą na celu dokonanie zmiany sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, który wywołuje cierpienie. Psychoterapia przyjmuje formę dialogu terapeuty z klientem, podczas której psychoterapeuta dysponujący profesjonalną wiedzą, może rozumieć problem pacjenta i adekwatnie do tego problemu stosować określone techniki i interwencje.

 

Na pierwszych spotkaniach z terapeutą zawiera się kontrakt. Następuje ustalenie co jest problemem klienta oraz opracowanie planu terapii i celów jakie zamierzamy osiągnąć. Kontrakt obejmuje także ustalenie kiedy, gdzie i jak często będą odbywać się spotkania, oraz jak długo mniej więcej będzie trwała terapia, na czym będzie poległa rola pacjenta, a na czym rola psychoterapeuty, jaka będzie wysokość wynagrodzenia.

 

Terapia jest formą dialogu, podczas którego terapeuta nie jest tylko obserwatorem, ale zadaje pytania, komentuje, czasem także daje opinie i sugestie. Poziom i rodzaj jego aktywności są uzależnione od problemu pacjenta oraz rodzaju podjętej terapii. Terapeuta nie może okazywać klientowi bliskości fizycznej, czy angażować się w inne formy aktywności w życiu klienta. Niedopuszczalne są prywatne spotykania poza terapią.

 

W naszej pracy psychoterapeutycznej

opieramy się głównie na podejściu psychodynamicznym.

 

Poradnictwo

Oferta poradnictwa psychologicznego skierowana jest przede wszystkim do osób, które przeżywają różnego typu kryzysy lub trudności przystosowawcze.

 

Poradnictwo psychologiczne opiera się na indywidualnych spotkaniach z terapeutą psychologiem, w trakcie których dochodzi do zdiagnozowania problemu i poszukania sposobu jego rozwiązania. W trakcie takich konsultacji możliwe staje się spojrzenie na swoją sytuację z innej perspektywy, co da możliwość rozwiązania kryzysu. Na spotkaniach początkowo diagnozuje się problem, potem ustala się jakie czynniki podtrzymują go, jakie trudności związane są z jego rozwiązaniem. Kolejne spotkania to poszukiwanie nowych rozwiązań, nabieranie siły do wprowadzania zmian w życie.