Aneta Orlińska psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 2,5 letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii: „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”. Obecnie w trakcie realizacji studiów podyplomowych z zakresu specjalizacji z psychologii klinicznej. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Zajmuje się poradnictwem w zakresie problemów rozwojowych i wychowawczych oraz udziela wsparcia terapeutycznego rodzicom.